Wednesday, 12 December 2012

Latihan: Kata Adjektif

Isikan tempat-tempat kosong di bawah dengan kata adjektif yang sesuai.

resah     segar     cekap     tempang     kesat
  1. Halim berjalan _________ kerana kakinya terkena mercun.
  2. Ibu merasa _________ kerana adik masih belum pulang.
  3. Pak Ali membeli sayur-sayuran yang _________ di pasar tani.
  4. Tidak baik menggunakan kata-kata yang _________ apabila bercakap.
  5. Datuk sungguh _________ menganyam ketupat.

No comments:

Post a Comment