Wednesday, 12 December 2012

Latihan: Kata Kerja

Gariskan jawapan yang betul dengan memilih kata kerja yang sesuai bagi ayat-ayat di bawah.
  1. Ibu (memotong/mengerat) sayur dengan menggunakan pisau.
  2. Mohandas berjaya (menjejakkan/memijakkan) kakinya di puncak Gunung Kinabalu.
  3. Lim (menjala/memancing) ikan dengan menggunakan joran.
  4. Nenek memasukkan air yang baru (dimasak/dijerang) itu ke dalam gelas.
  5. Tukang kebun itu sedang (menebas/memotong) lalang di tepi padang.

No comments:

Post a Comment