Monday, 10 December 2012

Latihan: Sinonim

Berikan makna perkataan-perkataan di bawah berdasarkan pilihan jawapan yang diberi.

lambat     menolong     berumur     kerja     membiarkan


  1. berusia- ______________
  2. lewat- ______________
  3. tugas- _____________
  4. mengabaikan- ____________
  5. membantu- __________

No comments:

Post a Comment